Als je een bedankfilmpje uploadt op www.bedankjevrijwilliger.nl laat je persoonsgegevens achter. Die gegevens gebruiken we:

1. zodat jij een mail kunt krijgen om je aanmelding te bevestigen

2. en om jou op de hoogte te stellen als degene die je bedankt een Passieprijs wint.

3. de vrijwilliger te mailen dat je hem zo geweldig vindt dat je een filmpje hebt opgenomen om hem te bedanken.

Wil de vrijwilliger niet met het bedankje op de website, dan verwijderen we jouw én zijn gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Vereniging NOV/Vrijwilligersprijzen
Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA in Utrecht
E-mail: algemeen@nov.nl
Telefoon: 030 - 2307195

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Op www.bedankjevrijwilliger.nl verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

• Naam aanmelder
• E-mailadres
• Plaats
• Naam vrijwilliger
• E-mailadres vrijwilliger

Hoe hebben wij toestemming gekregen om je persoonsgegevens te verwerken?

Je kunt alleen een filmpje uploaden als je akkoord geeft voor het gebruik van je gegevens.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je registratiegegevens bewaren we drie jaar, zolang het filmpje online staat.

Softwareleverancier

Leverancier van de software van dit platform is Digital Forge. Met hen hebben we een bewerkersovereenkomst waarin staat dat zij de gegevens niet gebruiken of downloaden voor ander gebruik dan hier is vermeld.

Opslag filmpjes

De filmpjes slaan we op in Google Bucket, een cloudservice.

Cookies

Wij maken geen cookies, er staan geen gegevens van ons op jouw computer.

Je rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft je als betrokkene verschillende rechten:

1. Zo heb je het recht om ons te vragen om inzage van en rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens die wij voor de website verwerken (blijft een raar woord). Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb je het recht ons om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
2. Ook wijzen we je op je recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens die wij voor deze website verwerken (artikel 20 AVG).
3. Tot slot is van belang dat je het recht hebt bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).